Doorheen de jaren verschenen er meer dan 350 persartikels over Henri Spider. Hieronder enkele voorbeelden